Сэтгэлзүйн сорилууд

M-CHAT-R /Аутизмын хүрээний эмгэгийг эрт илрүүлэх аргачлал/

Хүүхдийг 18 сартай үеийн үзлэгээр эцэг эх бөглөнө

Дэлгэрэнгүй үзэх
Internet addiction disorder

20-49 oноо дундаж хэмжээнд хэрэглэгч, 50-79 оноо интернет, компьютер тоглоомоос шалтгаалсан тулгамдсан асуудалтай, 80-100 оноо Компьютер тоглоомонд донтох эмгэгтэй гэж үзнэ

Дэлгэрэнгүй үзэх
AUDIT тест

Одоо таныг ямар хэмжээгээр, ямар согтууруулах ундааг хэрэглэдэг тухай асуух гэж байна. Нэг стандарт уултын хэмжээг дараах байдлаар тогтоодог.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Мансууруулах бодисын хэрэглээг илрүүлэх сорил

Мансууруулах бодисын хэрэглээг илрүүлэх сорилыг 1982 онд боловсруулсан, мэдрэмтгий сорил юм. Асуултанд хариулахдаа асуулт нэг бүрийг анхааралтай уншиж сүүлийн 12 сарын байдлаар хариулна.

Дэлгэрэнгүй үзэх
SRQ стрессийн шинжүүдийг илрүүлэх тест

SRQ стрессийн шинжүүдийг илрүүлэх тест

Дэлгэрэнгүй үзэх
Нойргүйдлийг илрүүлэх асуумж

Нойргүйдлийг илрүүлэх асуумж

Дэлгэрэнгүй үзэх
Никотины хамаарлыг илрүүлэх сорил

Никотины хамаарлыг илрүүлэх сорил

Дэлгэрэнгүй үзэх
GAD-7 буюу Түгээмэл сэтгэл түгшилтийг илрүүлэх сорил

Энэхүү сорил нь нийт 7 асуулттай.

Дэлгэрэнгүй үзэх
PHQ-9 сэтгэл гутралыг илрүүлэх сорил

Сэтгэл гутралыг илрүүлэх сорил

Дэлгэрэнгүй үзэх
Архины хамааралтай эсэхийг оношлох Мичиганы сорил

Энэхүү сорилыг үйлчлүүлэгч өөрөө болон түүний ойр дотны хүмүүс бөглөх боломжтой. Дараах асуултанд нэг бүрчлэн хариулж авсан онооны нийлбэрийг тооцоолон гаргаж архины хамааралтай эсэхийг тогт

Дэлгэрэнгүй үзэх
Эдинбургийн төрсний дараах сэтгэл гутралыг илрүүлэх сорил

Эдинбургийн төрсний дараах сэтгэл гутралыг илрүүлэх сорил

Дэлгэрэнгүй үзэх