2018 оны 01 дүгээр сарын 07-нд Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв,  Японы ЖАЙКА, МЯТХН зохион байгуулсан “Монголд Хүүхдийн Амилуулах Суурь Тусламж Үзүүлэгч бэлтгэх сургалт”-нд суралцагчаар Яаралтай тусламжийн тасгийн эрхлэгч Л.Мөнхтуяа оролцов.

2018-01-07

Comments are closed.