25507952_1674824572583543_3472566137951501267_n

Монгол улсад тамхины хэрэглээг бууруулах гар утасны аппликейшн боловсруулах оролцогч талуудын уулзалтанд Ерөнхий захирал Л.Насанцэнгэл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн К.Елена, Ж.Гантулга, Донтох эмгэг судлалын клиникийн эрхлэгч Б.Энхчимэг, статистикч О.Соёл-Эрдэнэ, мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн Г.Мөнхзаяа нар оролцож саналаа солилцлоо.

25488435_1674901559242511_5487901964406912752_o

Comments are closed.