“Нийслэлийн шилдэг залуу” хүндэт тэмдгээр хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн их эмч Ж.Гантулга шагнууллаа.  Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв “Нийслэлийн залуучуудын хөгжлийн газар”-тай хамтран Ерөнхий боловсролын 30 сургуулийн 3000 гаруй сурагчдад “Нөлөөллөөс дээгүүр” Хорт зуршлын эсрэг сургалтыг Ж.Гантулга эмч нь 2017 онд зохион байгуулсан байна.

гантулга

Comments are closed.