2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 14 цагт А блокийн Сургалтын өрөөнд Архивын ерөнхий газрын мэргэжилтэн Даариймаа “Зохион байгуулалт захирамжлалын баримт бичиг” сэдвээр архив, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар Удирдлагын зөвлөлийн гишүүд , Стратеги, төлөвлөлт, мэдээллийн технологийн алба, НЭМЭШСГХСТСА, Санхүү бүртгэлийн алба, Хүний нөөцийн хөгжлийн албаны 20 мэргэжилтнүүдэд  сургалт явууллаа.
DSC_0030

DSC_0028

Comments are closed.