Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 32, 52, 75 болон 18 дугаар сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад зориулсан “Нөлөөллөөс дээгүүр” cэдэвт “Хорт зуршил”-ийн эсрэг сургалтыг 2017 оны 12 дугаар сарын 01-нд хийлээ. Ингээд Нийслэлийн залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран ажиллах гэрээний дагуу хийгдэх ёстой 30 cургалтын 29-г нь хийж дууслаа.

2017-11-23

2017-11-23-01

2017-11-23-02

2017-11-23-03

Comments are closed.