Өвчний түүхийн стандартын хэрэгжилт

/2017.08.14, 16-ны өдрүүд/

 

Клиник

Эмч нарын нэрс

Албан тушаал

Үзлэгийн тоо

Дээд оноо

Дүн

Дундаж оноо

I

1

Б.Алтанзул Клиникийн эрхлэгч

5

100

92

89

2

П.Энх-Учрал Үзлэгийн эмч

20

100

86

II

3

Э.Амгалан Үзлэгийн эмч

19

100

62

73,5

4

Б.Энх-Ундрах Үзлэгийн эмч

22

100

85

III

5

Б.Долгормаа Клиникийн эрхлэгч

11

100

95

82

6

Б.Батхишиг Үзлэгийн эмч

19

100

81

7

Л.Жавхлан Үзлэгийн эмч

12

100

70

IV

8

З.Ганзориг Клиникийн эрхлэгч

9

100

78

83,3

9

Т.Саранцэцэг Үзлэгийн эмч

20

100

87

10

Х.Эрхцэцэг Үзлэгийн эмч

17

100

85

V

11

Ө.Анхболд Үзлэгийн эмч

24

100

79

85

12

Б.Нацагсүрэн Үзлэгийн эмч

22

100

91

VI

13

Л.Мягмарсүрэн Үзлэгийн эмч

25

100

83

82

14

Б.Мөнх-Эрдэнэ Үзлэгийн эмч

23

100

81

Асрамж

15

С.Эрдэнэбулган Үзлэгийн эмч

46

100

59

67,6

16

Б.Мөрөн Үзлэгийн эмч

40

100

70

17

Б.Ичинхорлоо Үзлэгийн эмч

35

100

74

ЯТТ

18

Ш.Одончимэг Үзлэгийн эм

5

100

89

89

СШСЭК

19

П.Лхагватогтох Үзлэгийн эмч

5

100

91

93

20

Ц.Мөнхтуул Үзлэгийн эмч

20

100

95

ХӨҮК

21

П.Цэрэндолгор Үзлэгийн эмч

7

100

91

91

ДЭСК

22

Б.Энхчимэг Клиникийн эрхлэгч

5

100

85

84,2

23

С.Мөнхтуяа Үзлэгийн эмч

9

100

82

24

Л.Насанжаргал Үзлэгийн эмч

11

100

88

25

Б.Баттөр Үзлэгийн эмч

5

100

82

ШСЭСК

26

С.Байгальмаа Үзлэгийн эмч

22

100

92

92

Поликлиник

27

Л.Эрдэнэсувд Үзлэгийн эмч

100

93

88,5

28

А.Оюунжаргал Үзлэгийн эмч

100

88

29

Ц.Орхонсэлэнгэ Үзлэгийн эмч

100

88

30

Б.Бөхбат Үзлэгийн эмч

100

86

31

П.Долгор Үзлэгийн эмч

100

88

32

Б.Насанбурмаа Үзлэгийн эмч

100

89

33

М.Уянга Үзлэгийн эмч

100

88

 

Зураг 1. “Өвчний түүх  хөтлөлт”, “Амбулаторийн хяналтын карт хөтлөлт”- ийг нийт эмч нараар харьцуулбал

 

 

2017 оны III улиралд 33 эмчийн “Өвчний түүх хөтлөлт”, “Амбулаторын хяналтын карт хөтлөлт”-нд хяналт хийлээ. Зурагт 1-д нийт эмч нарын дүнг харьцуулан харахад “Өвчний түүх хөтлөлт”-д хангалттай сайн буюу 90-100 гэсэн оноо авсан 7 эмч, хангалттай буюу 80-89 оноо авсан 12 эмч, дунд буюу 70-79 оноо авсан 5 эмч, хангалтгүй үнэлгээ авсан 2 эмч байна. Хамгийн өндөр оноо буюу 95 гэсэн оноог Ц.Мөнхтуул, Б.Долгормаа эмч, хангалтгүй буюу 59 гэсэн оноог С.Эрдэнэбулган эмч авсан байна.

“Амбулаторын хяналтын карт хөтлөлт”-нд нийт эмч нарын дүнг харьцуулан харахад хангалттай сайн буюу 90-100 оноо авсан 1 эмч, хангалттай буюу 80-89 оноо авсан 6 эмч авсан байна. Хамгийн өндөр оноо буюу 93 гэсэн оноог Л.Эрдэнэсувд эмч авч, хамгийн бага буюу 86 оноог Б.Бөхбат эмч авсан байна.

 

Зураг 2. “Өвчний түүх  хөтлөлт”, “Амбулаторын хяналтын карт хөтлөлт”-ийг нийт клиникүүдээр харьцуулбал

 

 

“Өвчний түүх хөтлөлт”-ийг нийт клиникээр харьцуулбал СШСЭК 93 гэсэн хамгийн өндөр оноог авсан бол хамгийн бага оноогоор Асрамжийн клиник 67,6 оноо авч үнэлэгдсэн байна.

 

 

Тайланг нэгтгэсэн:

Чанарын менежер:                            /Г.Уянга/

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.