Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Ерөнхий захирлын 2016 оны А/107 дугаар тушаалаар батлагдсан ЭССЭ бичлэгийн уралдааны дүн гарлаа.
1. “Миний хамт олон хамгийн эрхэм” сэдвийн хүрээнд нийт 15 ЭССЭ ирсэнээс:
I байр Б.Батцэцэг /Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн/
II байр Ж.Нямцэцэг /Сэтгэл зүйн оношлогооны багийн эмч/
III байр М.Долгормаа /V клиникийн ахлах сувилагч/
2. “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн албаны цаашдын хөгжил” сэдвийн хүрээнд нийт 5 ЭССЭ ирсэнээс:
I байр Г.Мөнхзаяа, У.Бямбадорж /Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүд/ тус тус эзэлсэн байна.

 

Comments are closed.