Авлигатай тэмцэх газрын Соён гэгээрүүлэх хэлтсээс “Авлига ба Эрүүл мэндийн салбар” сэдэвт сарын аян зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд Эрүүл мэнд, спортын яамны харьяа тусгай мэргэжлийн бүх төвүүдийн ажилтнуудад Авлига түүний хор уршигийн талаархи хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу явуулж байгаа ба Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд 2015 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 1100 цагт Сэтгэцийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох танхимд нийт эмч, сувилагч, эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулсан сургалтыг Авлигатай тэмцэх газрын комиссар н.Балдандорж  хийх болсон тул идэвхитэй оролцоно уу.

Comments are closed.