Ашиг сонирхлын мэдүүлэг

Сангийн яамнаас ирсэн албан бичиг 2017-08-09

Аудитын зөвлөмж- PDF PDF- TATAX

ТАТАХ – PDF

ТАТАХ – АСРАМЖИЙН КЛИНИК Эмчлүүлэгчдийн хүнсний тендерийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг

ТАТАХ 

Нүүрсний тендерийн ашиг сонирхол

Хог хаягдал устгах тендерийн ашиг сонирхол

Зөөлөн эдлэл тендерийн ашиг сонирхол

ТАТАХ

Төлбөртэй-тусламж-үйлчилгээний-тушаал-2017

Харьцуулалтын арга -2 тендер

PDF – TATAX

PDF – TATAX TATAX TATAX

TATAX

PDF – TATAX

PDF – TATAX

PDF – TATAX

PDF – TATAX

PDF – TATAX

ТАТАХ

PDF – татах

PDF – Төсвийн урамшууллын хөрөнгийг зарцуулах тухай EXCEL – ТАТАХ  

PDF – 2015-8 сарын өрийн мэдээ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – 2015-7 сарын өрийн мэдээ

PDF - ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ 2015.06.08 Төрийн өмчийн хорооны тогтоол           2015.06.23 Tөрийн өмчийн хорооны тогтоол

PDF – 2015-5 сарын өрийн мэдээ

PDF – 2015-4 сарын өрийн мэдээ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – ТАТАХ EXCEL – ТАТАХ

PDF – 2015 оны Төлбөртэй тусламж үйлчилгээний тухай тушаал

Татах – Маягтын дагуу

EXCEL – Маягтын дагуу PDF – Баталгаажуулсан нь 2 сар

EXCEL - Маягтын дагуу PDF – Баталгаажуулсан нь

PDF – TATAX