2018 оны 01 дүгээр сарын 05 СЭМҮТ-д Урсгал засварын материал худалдан авах  СЭМҮТ/201812005               Эрүүл мэндийн яамны харьяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос […]

2018 оны 01 дүгээр сарын 05 СЭМҮТ-д Бохир ус татуулах, ариутгалын бодис худалдан авах  СЭМҮТ/201812004              Эрүүл мэндийн яамны харьяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт […]

            1.    Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос:   1.1Багц 1 – Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс 13,255,600.00 төгрөг 1.2Багц 2 – Улсын мэдээллийн маягт […]

2018 оны 01 дүгээр сарын 04 СЭМҮТ-д Багаж, техник хэрэгсэл, шатахуун худалдан авах  СЭМҮТ/201812002 Эрүүл мэндийн яамны харьяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос СЭМҮТ-д […]

ХАВСРАЛТ 7

 2017 оны 12 дугаар сарын 08             Эрүүл мэндийн яамны харьяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “СЭМҮТ-ийн мэдээлэл сурталчилгааны үйлчилгээ”–г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж […]

ХАВСРАЛТ 8

ХАВСРАЛТ 7

2017 оны 11 дүгээр сарын 17             Эрүүл мэндийн яамны харьяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Хүүхдийн асрамжийн клиникийн  засварын ажил”–ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  […]

ХАВСРАЛТ 10