2016 оны 05 сарын 31, 06 сарын 02, 07-ны өдөр өвчний түүх хөтлөлт, амбулаторийн хяналтын карт хөтлөлт, эмчилгээ үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтэнд хяналт үнэлгээ хийсэн. Дараах алдаа зөрчил илэрсэн тул өөрт […]

2016 оны II улирлын ижил мэргэжилтний үзлэгээр нийт эмч нараас ирсэн санал зөвлөмжийг өөрийн өдөр тутмын ажилд тусгаж ажиллана уу! Дэлгэрэнгүйг эндээс  үзнэ үү.

2016 оны 2-р улиралд буюу 05 сарын 02-оос 05 сарын 10-н хүртэл СЭМҮТ-ийн нийт клиник, тасагт ажиллаж байгаа 38 эмчийг хамруулсан “Ижил мэргэжилтний үзлэг” амжилттай явагдаж дууслаа. Нийт клиник нэгжийг […]

 Амбулаторийн хяналтын карт болон өвчний түүх хөтлөлт, оношлогоо, эмчилгээ, өвчтөнийг удирдах талаар эмчид байгаа эерэг зүйл:

2016 оны 02 сарын 3, 4, 5-ны өдөр өвчний түүх хөтлөлт, эмчилгээ үйлчилгээний стандартын хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээ хийсэн. Дараах алдаа зөрчил илэрсэн тул өөрт байгаа алдаа, дутагдал, зөрчлийг түүвэрлэн авч […]

2016 оны мэргэжлийн зэрэг горилох сэтгэцийн эмч нарын материалыг 2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны дотор СЭМҮТ-ийн Захиргааны 204 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү. Зэргийн шалгалтын материал ирүүлэх тухай албан бичиг, […]

Клиникийн чанарын багуудын 2016 онд хийх “Чанарын өдөрлөгийн хуваарь” -г эндээс  үзнэ үү.

2015 онд Засгийн газрын 11-11 төвөөр дамжуулан Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд  нийт 4 гомдол, 2 талархал,  санал ирээгүй байна. БЗД-ийн кабиетийн эмч нь хүн хэвтүүлэхгүй байна, чирэгдэл их учруулж […]

Санал Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой:

СЭМҮТ-д 2015 онд хийсэн “Ижил мэргэжилтний үзлэг”-ийн тайланг  ЭНДЭЭС  үзнэ үү.