“Харилцаа хандлага ба багаар ажиллах ур чадвар” сэдэвт сургалт 2016 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр, 2016 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдаж дууслаа. Сургалтыг Анагаах ухааны […]

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо, Хүний нөөцийн хөгжлийн алба, Чанарын алба хамтран “Харилцаа хандлага ба багаар ажиллах ур чадвар” сэдэвт сургалт 2016 оны […]

“Эм зүйч, эм найруулагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, эрх, үүрэг батлах тухай” тушаал хүргүүлж байна.  Тушаалыг ЭНДЭЭС   үзнэ үү.

“Эрх зүйн хариуцлага ба ёс зүй” сэдэвт сургалтыг Хүний нөөцийн хөгжлийн албатай хамтран амжилттай  зохион байгуулав.

Үйлчлүүлэгч тэдгээрийн ар гэрийнхэнд зориулан 2 төрлийн гарын авлагыг хэвлүүлэн гаргалаа.

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Удирдлагын зөвлөл төвийн дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагааг дэмжин Мэдээллийн самбар, санал хүсэлтийн хайрцгийг төвийн Брэндбүүктэй уялдуулан шинэчлэн төвийн Поликлиникийн хэсэгт […]

“СЭМҮТ-ийн дэргэдэх ёс зүйн салбар хороо” нэртэй Facebook group-ийг нээн ажиллуулж ёс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагаа, холбогдох мэдээ, мэдээллийг төвийн нийт эмч, эрүүл мэндийн ажилтнуудад цаг алдалгүй, түргэн шуурай […]

Дэлхийн сэтгэцийн эрүүл мэндийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх зорилгоор Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороо, Сургалтын албатай хамтран “Сэтгэцийн эмгэгтэй хүний нэр төрийг хамгаалая” уриан […]

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 26.1 дэхь заалт, Эрүүл мэнд, спортын сайдын 2015 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн 92 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт, Эрүүл мэнд, спортын яамны дэргэдэх Эмнэлгийн мэргэжилтний […]