ЭМЯ-ны харъяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь дараахи ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна. Үүнд: 1.  Сэтгэцийн эмгэг судлаач их эмч Тавигдах шаардлага: Мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй […]

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн туслах сувилагчийн ажлын байранд материалаа ирүүлсэн 10 ажил горилогч нар Ерөнхий захирлын 2013 оны 158 дугаар тушаалын дагуу 4 үе шаттай сонгон шалгаруулалтанд оролцсоноос тавигдсан […]

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 2 дугаар сарын  сул ажлын байрны захиалгыг эндээс үзнэ үү.

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Сувилагчийн ажлын байранд материалаа ирүүлсэн нийт 2 ажил горлигч нар Ерөнхий захирлын 2013 оны 158 дугаар тушаалын дагуу 4 үе шаттай сонгон шалгаруулалтанд оролцсоноос тавигдсан […]

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ХСХҮБ-ийн үйлчилгээний ажилтны ажлын байранд материалаа ирүүлсэн нийт 5 ажил горлигч нар Ерөнхий захирлын 2013 оны 158 дугаар тушаалын дагуу 4 үе шаттай сонгон шалгаруулалтанд […]

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн НЭМЭШСГХСМТ-ийн албанд мэдээллийн технологийн инженерийн ажлын байранд материалаа ирүүлсэн нийт 10 ажил горлигч нар Ерөнхий захирлын 2013 оны 158 дугаар тушаалын дагуу 4 үе шаттай […]

СЭМҮТ-ийн Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний багт үйлчилгээний ажилтны ажлын байранд материалаа ирүүлсэн 6 ажил горлигч нар Ерөнхий захирлын 2013 оны 158 дугаар тушаалын дагуу 4 үе шаттай сонгон шалгаруулалтанд оролцсоноос тавигдсан […]

СЭМҮТ-ийн Нийгэм сэтгэцийн нөхөн сэргээх эмчилгээний багийн Оёдол эмчилгээ хариуцсан сэргээн засах ажилтны ажлын байранд материалаа ирүүлсэн ажил горлигч нар төвийн Ерөнхий захирлын 2013 оны 158 дугаар тушаалын дагуу 4 […]

Эрүүл мэнд, спортын яамны 2015.10.23 ны өдрийн 3/4307 тоот “Шинжээч сонгон шалгаруулах тухай” албан бичгийг танилцуулж байна. Сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуудлаар Хүний нөөцийн хөгжлийн албаны ахлах мэргэжилтэн С.Ариунболдтой уулзана уу. […]