Сонгон  шалгаруулалтаар тэнцсэн туслах сувилагч Б.Долгормаа, Ч.Дашням, Б.Нямдаваа нартай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан Сэтгэцийн эмгэг судлалын III, VI клиникүүдэд туслах сувилагчаар, Хоол үйлдвэрлэлийн багт Ч.Хандсүрэнг бэлтгэгчээр тус тус томиллоо.  

ЭМЯ-ны харъяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь дараахи ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна. Үүнд: 1. Архивын туслах ажилтан Тавигдах шаардлага: Бакалавраас дээш боловсролтой Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Эрүүл […]

ЭМЯ-ны харъяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь дараахи ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна. Үүнд: 1. Туслах сувилагч Тавигдах шаардлага: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Сэтгэцийн […]

Сонгон  шалгаруулалтаар тэнцсэн туслах сувилагч Ч.Буяночиртай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан Сэтгэцийн эмгэг судлалын III клиникт туслах сувилагчаар томиллоо.

ЭМЯ-ны харъяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь дараахи ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна. Үүнд: 1. Сувилагч Тавигдах шаардлага: Бакалавраас дээш боловсролтой Сувилах эрхийн зөвшөөрөлтэй Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, […]

Сонгон шалгаруулалтаар тэнцсэн С.Амарсайханыг Санхүү бүртгэлийн албанд хүнс хариуцсан няраваар томиллоо.

ЭМЯ-ны харъяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь дараахи ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна. Үүнд: 1. Туслах сувилагч Тавигдах шаардлага: Мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх Монгол Улсын […]

Сонгон  шалгаруулалтаар тэнцсэн сувилагч Ц.Баярбаттай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан Донтох эмгэг судлалын клиникт өдрийн сувилагчаар томилон ажиллуулсан байна.

ЭМЯ-ны харъяа Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь дараахи ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна. Үүнд: 1. Нярав Тавигдах шаардлага: Мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх Монгол Улсын Хөдөлмөрийн […]

Сонгон шалгаруулалтаар тэнцсэн Д.Ганболдыг Халдварын сэргийлэлт, хяналт үйлчилгээний багт жижүүрээр томиллоо.