Сорил эхлүүлэх хэсэг

Та доорхи мэдээллийг бөглөж сорилоо эхлүүлнэ үү

Нойргүйдлийг илрүүлэх асуумж
  • 1-4;  13 - 18 - д "тийм" гэж хариулсан бол "Органик бус нойргүйдэл"
  • 5-7; 13 - 18 - д "тийм" гэж хариулсан бол "Органик бус нойрсох эмгэг"
  • 10; 13 - 18 - д "тийм" гэж хариулсан бол "Зүүдэн явалт"
  • 11; 13 - 18 - д "тийм" гэж хариулсан бол "Шөнийн айдас"
  • 9; 13 - 18 - д "тийм" гэж хариулсан бол "Хар дарж зүүдлэх эмгэг"
  • 8; 12 - 18 - д "тийм" гэж хариулсан бол "Нойрны бусад органик бус эмгэг"