Сорил эхлүүлэх хэсэг

Та доорхи мэдээллийг бөглөж сорилоо эхлүүлнэ үү

Никотины хамаарлыг илрүүлэх сорил
  • 0-2  оноо бол маш бага хамааралтай
  • 3-4 оноо бол бага зэргийн хамааралтай
  • 5 оноо бол дунд зэргийн хамааралтай
  • 6-7 оноо бол хамаарал ихтэй
  • 8 ба түүнээс дээш оноотой бол маш өндөр хамааралтай