Сорил эхлүүлэх хэсэг

Та доорхи мэдээллийг бөглөж сорилоо эхлүүлнэ үү

GAD-7 буюу Түгээмэл сэтгэл түгшилтийг илрүүлэх сорил

Энэхүү сорил нь нийт 7 асуулттай.