Сорил эхлүүлэх хэсэг

Та доорхи мэдээллийг бөглөж сорилоо эхлүүлнэ үү

PHQ-9 сэтгэл гутралыг илрүүлэх сорил

Асуулт бүр:

•           Огт үгүй – 0

•           Заримдаа – 1

•           Ихэнхдээ – 2

•           Үргэлж, өдөр бүр – 3

Нийт сорилын оноо:

•           0-4 бол сэтгэл гутралгүй

•           5-9 бол хөнгөн зэргийн сэтгэл гутрал

•           10-14 бол дунд зэргийн сэтгэл гутрал

•           14 - өөс дээш бол хүнд зэргийн сэтгэл гутрал

Нийт сорилын  оноо 10 ба түүнээс дээш бол сэтгэл гутрах эмгэгтэй байж болзошгүй гэж үзнэ.