Сорил эхлүүлэх хэсэг

Та доорхи мэдээллийг бөглөж сорилоо эхлүүлнэ үү

Архины хамааралтай эсэхийг оношлох Мичиганы сорил

Энэхүү сорилыг үйлчлүүлэгч өөрөө болон түүний ойр дотны хүмүүс бөглөх боломжтой.

Дараах асуултанд нэг бүрчлэн хариулж авсан онооны нийлбэрийг тооцоолон гаргаж архины хамааралтай эсэхийг тогтооно.