Сорил эхлүүлэх хэсэг

Та доорхи мэдээллийг бөглөж сорилоо эхлүүлнэ үү

M-CHAT-R /Аутизмын хүрээний эмгэгийг эрт илрүүлэх аргачлал/

Таны хүүхдийн тухай асуух дараах асуултуудад хариулна уу. Таны хүүхэд ер нь ямар зан үйлдэл гаргадаг талаар  бодоорой. Хэрэв таны хүүхэд дурдсан үйлдлийг ганц нэг удаа хийдэг ч, байнга хийдэггүй бол үгүй гэж хариулаарай. Бүх асуултанд хариулна уу.