Сорил эхлүүлэх хэсэг

Та доорхи мэдээллийг бөглөж сорилоо эхлүүлнэ үү

Internet addiction disorder
  • 50-79 оноо интернет, компьютер тоглоомоос шалтгаалсан тулгамдсан асуудалтай
  • 80-100 оноо Компьютер тоглоомонд донтох эмгэгтэй гэж үзнэ