Сорил эхлүүлэх хэсэг

Та доорхи мэдээллийг бөглөж сорилоо эхлүүлнэ үү

SRQ стрессийн шинжүүдийг илрүүлэх тест
  • 3, 8, 11, 12, 13, 18, 20-р асуултанд "тийм" гэж хариулвал архаг ядаргаа (F48 Неврозын бусад эмгэг) байж болзошгүй гэж үзнэ.
  • 1, 2, 3, 7, 19-р асуултанд "тийм" гэж хариулвал сэтгэл түгшилт (F41 Бусад сэтгэл түгших эмгэг) байж болзошгүй гэж үзнэ.
  • 3, 4, 5, 6, 9, 10-р асуултанд "тийм" гэж хариулвал тайлбарлаж боломжгүй биеийн зовиур шаналгаа (F45 Биеийн хэлбэрийн эмгэгүүд) байж болзошгүй гэж үзнэ.
  • 3,  9, 14, 15, 16, 17-р асуултанд "тийм" гэж хариулвал сэтгэл гутрал (F32 Сэтгэл гутрах эмгэг) байж болзошгүй гэж үзнэ.