Цахим анкет бөглөх

Зар оруулсан:

2020-01-28 03:10:33

Ажлын байрны нэр:

СУВИЛАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Төрийн албан хаагчийн анкет Маягт № 1


Биеийн байцаалт бичих санамж ашиглаарай

1. Хувь хүний талаарх мэдээлэл

Word файлаар бөглөсөн анкетаа оруулна уу