Цахим анкет бөглөх

Зар оруулсан:

2019-09-10 08:41:29

Ажлын байрны нэр:

Ажлын байрны зар

Төрийн албан хаагчийн анкет Маягт № 1


Биеийн байцаалт бичих санамж ашиглаарай

1. Хувь хүний талаарх мэдээлэл

Word файлаар бөглөсөн анкетаа оруулна уу