Цахим анкет бөглөх

Зар оруулсан:

2019-03-01 06:07:38

Ажлын байрны нэр:

Ажлын байрны зар - Туслах сувилагч

Төрийн албан хаагчийн анкет Маягт № 1


Биеийн байцаалт бичих санамж ашиглаарай

1. Хувь хүний талаарх мэдээлэл

Word файлаар бөглөсөн анкетаа оруулна уу