Нээлттэй ажлын байр

ТУСЛАХ СУВИЛАГЧ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД ТУСЛАХ СУВИЛАГЧ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Сувилагчийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна

Сувилагчийн ажлын байранд ажилтан шалгаруулж авна

Дэлгэрэнгүй үзэх
СҮРЬЕЭГИЙН ЭМЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД СҮРЬЕЭГИЙН ЭМЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

Дэлгэрэнгүй үзэх
ШҮДНИЙ ЭМЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД ШҮДНИЙ ЭМЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан инженер

Мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан инженер

Дэлгэрэнгүй үзэх
Хөдөлгөөн засалч сонгон шалгаруулж ажилд авна

Хөдөлгөөн засалч сонгон шалгаруулж ажилд авна

Дэлгэрэнгүй үзэх
ШҮДНИЙ ЭМЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД ШҮДНИЙ ЭМЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

Дэлгэрэнгүй үзэх
СУВИЛАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ НЬ СУВИЛАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРАНД АЖИЛТАН СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Дэлгэрэнгүй үзэх
СЭТГЭЦИЙН ЭМЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

СЭТГЭЦИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВД СЭТГЭЦИЙН ЭМЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар

Сэргээн засах ажилтан ажилд авна

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар

Тархвар судлаач эмч сонгон шалгаруулж ажилд авна

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар

Туслах сувилагч, үйлчилгээний ажилтан шалгаруулж ажилд авна

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар

Сэтгэцийн эмч сонгон шалгаруулж ажилд авна

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар

Сувилагч сонгон шалгаруулж ажилд авна

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар

Мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан инженер, Сүлжээний инженер

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар - Өдрийн сувилагч

Өдрийн сувилагч ажилд авна

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар - Туслах сувилагч

Туслах сувилагч ажилд авна

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар - Сэтгэцийн эмч

Сэтгэцийн эмч сонгон шалгаруулж авна.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар- Сэтгэцийн эмч

СЭТГЭЦИЙН ЭМЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар

Лабораторийн эмч, Тогооч, Туслах үйлчилгээний ажилтан ажилд авна.

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар - Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар - Сувилагч

Сувилагч ажилд авна

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар - Сэтгэцийн эмч

Сэтгэцийн эмч

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар - Лабораторийн их эмч

Лабораторийн их эмч

Дэлгэрэнгүй үзэх
Ажлын байрны зар - Сувилагч

Сувилагч

Дэлгэрэнгүй үзэх