COVID-19  цар тахлын тэргүүн шугаманд эрсдлийг үл тоон, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, 
ажиглалтын тусгаарлах байранд идэвхи зүтгэлтэй, хариуцлагатай ажиллаж байгаа эмч, 
резидент эмч нартаа талархал илэрхийлэн алдаршуулж байна. 

Сошиалд хуваалцах: