ДЭМБ-ийн дэмжлэгтэйгээр СЭМҮТ-ээс санаачилан “ХҮҮХЭД, ӨСВӨР ҮЕИЙНХНИЙ СЭТГЭЦИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛЫГ ИЛРҮҮЛЭХ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ АРГА ЗҮЙ” сургалтыг дэд захирал В.Баярмаа, мэргэжилтэн Ж.Гантулга нар Баянхонгор аймагт амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд Баянхонгор, Өвөрхангай, Архангай аймгуудын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч, нийгмийн ажилтан нар хамрагдаж байна. 

 

Сошиалд хуваалцах: