Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Хүний нөөцийн хөгжлийн алба, Ёс зүйн салбар хороо, Сургалтын алба, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо хамтын урилгаар Монголын анагаах ухааны эрх зүйн холбоог үүсгэн байгуулагч, Дэлхийн анагаах ухааны эрх зүйн холбооны гишүүн Э.Ганбат өмгөөлөгч хүрэлцэн ирж "Анагаах ухааны эрх зүй" сэдэвт 1 багц цагийн сургалтыг амжилттай зохион байгуулан дууслаа. Тус сургалтанд нийт 242 эмч, эрүүл мэндийн ажилтнууд хамрагдсан байна. Хамтран ажилласан та бүхэндээ баярлалаа. 

ЁС ЗҮЙН САЛБАР ХОРОО

 

 

 

 

Сошиалд хуваалцах: