MoMeNT 3 тѳсѳл бүюу Европын Холбооны Дээд боловсролыг чадавхижуулах тѳслийн санхүүжилтээр хэрэгжих Монголын Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуйн мэргэшүүлэх сургалтын хѳтѳлбѳр боловсруулах, сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээг хѳгжүүлэх тѳслийг Англи улсын Эссексийн Их Сургуулийн Профессор Фиона Нолан тѳслийн удирдагчаар ажиллахаар болсонд таатай байна.
Тѳсѳлд:
Английн Эссексийн их сургууль, Голландын Утрехтийн хэрэглээний ШУИС, Финландын Х Туркугийн ШУИС, Ѳмнѳд Лондон Маудслеу Эрүүл мэндийн тусламжийн итгэмжит сан, Лондонгийн Өмнөд Банкны их сургууль, Финляндын Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын үндэсний хүрээлэн, Монгол улсаас АШУҮИС тэргүүлэн, ЭТҮГЭН их сургууль, ЭНЭРЭЛ дээд сургууль, СЭМҮТ, Эрдэнэт хот дахь Медипас эмнэлэг, Монголын сувилагчдын нийгэмлэг хамтарч ажиллахаар боллоо.

 

Сошиалд хуваалцах: