Япон улсын М Линк Холдинг Группийн мэргэжилтэн Үчида Хитоми, Оикава Кацүки, Мотоми Шео, О.Бүжинлхам нар НЭМЭШСГХ-ны алба, Сувилахуйн албатай хамтран төвийн нийт сувилагч, туслах сувилагч нарт "Хүн өвчтөнг орноос өргөх, тэргэнцэрт суулгах арга техник, Арьсны цооролтын үеийн арчилгаа, урьдчилан сэргийлэх, Зөнөх өвчний тухай ойлголт" сэдвээр хичээл заалаа.

 

Сошиалд хуваалцах: