Мансуурлын эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтийн Коломбо хөтөлбөр нь Дэлхийн 47 орныг эгнээндээ нэгтгэсэн Олон улсын хөтөлбөр юм. Уг хөтөлбөр нь Суурь түвшин, ахисан түвшин гэсэн 2 шатлалтай бөгөөд Суурь түвшин дотроо 8, ахисан түвшин нь 14 курстэй. АНУ-ын Төрийн департмент, Хууль зүй дотоод хэргийн яамны санхүүжилтээр 2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрөөс 16 өдрийг хүртэл Суурь түвшний эхний 2 курсын сургалтаар Үндэсний 21 сургагч багш бэлтгэгдсэн. Энэ удаад Коломбо хөтөлбөрийн 3, 5-р курсын 8 хоногийн сургалтыг 2018 оны 5-р сарын 7-оос 15-ны хооронд Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Эрдмийн өргөөнд зохион байгууллаа. 9 дүгээр сард 4, 6-р курс, 12 дугаар сард 7, 8-р курсийг хийж Суурь түвшний бүх сургалтыг дуусгах, 2019 онд Ахисан түвшний сургалтыг эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Сургалтанд Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн газрын 2 албан хаагч, Хууль сахиулахын их сургуулийн 1 багш, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн 2 шинжээч, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 12 эмч мэргэжилтэн, Нийслэлийн наркологийн эмнэлгийн 1 эмч, Нийслэлийн 28 дугаар сургуулийн 2 нийгмийн ажилтан хамрагдсан. Сургалтыг Эрүүл мэндийн яам, Хууль зүй дотоод хэргийн яам, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв хамтран зохион байгуулсан. Үндэсний сургагч багшаар бэлтгэгдсэн 21 хүн  цаашид Нийслэлийн 9 дүүрэг, 21 аймагт сургагч багш бэлтгэх шат дараатай сургалтыг зохион байгуулна.

 

Сошиалд хуваалцах: