Бүтэц

СЭМҮТ-ийн удирдлагын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

1.    Ерөнхий захирал  – Л.Насанцэнгэл
АУ-ны доктор, дэд профессор, Удирдахуйн ухааны магистр

2.    Эмчилгээ эрхэлсэн дэд захирал – Н.Оюунчимэг
АУ-ны магистр, докторант, клиникийн профессор

3.    Нийгмийн эрүүл мэнд, эрдэм шинжилгээ, сургалт, гадаад харилцаа, статистик, тандалт судалгаа, мэдээллийн технологи эрхэлсэн дэд захирал – В.Баярмаа
АУ-ны доктор, клиникийн профессор

4.    Стратеги төлөвлөлт, хүний нөөцийн хөгжил эрхэлсэн дэд захирал – О.Баатаржав
Клиникийн профессор, Удирдахуйн ухааны магистр

5.    Санхүү бүртгэлийн албаны дарга – Ц.Хэрлэнцэцэг

6.    Чанарын албаны дарга – Д.Одончимэг

7.    Сувилахуйн албаны дарга  – О.Оюунтөгс
Сувилахуйн бакалавр, ахлах зэрэг

8.    Хүний нөөцийн хөгжлийн албаны дарга – С.Ариунболд
Удирдахуйн ухааны магистр

9, Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга - Ө.Анхболд

Сошиалд хуваалцах: