Төсөлд санал авч байна

 

1. “Амиа хорлох тохиолдлыг бүртгэх, тандах, мэдээллэх журам”-ын төсөлд
санал авч байна.
Төслийг дэд захирал В.Баярмаагаас авч холбогдох хугацаанд саналаа өгнө
үү.
2. Тамхи, архи, согтууруулах ундааны хэрэглээг бууруулах чиглэлээр олон
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга, аргачлалыг нэвтрүүлэх аргачлал
боловсруулах төсөлд санал авч байна.
Төслийг дэд захирал В.Баярмаагаас авч холбогдох хугацаанд саналаа өгнө
үү.

3. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 2020 оны төсвийн төслийг боловсруулж байгаа тул нийт ажилтнууд та бүхэн Санхүү бүртгэлийн албаны нягтлан бодогч Ц.Хэрлэнцэцэгт 2019 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн дотор саналаа өгнө үү.

Сошиалд хуваалцах: