Ашиг сонирхлын мэдүүлэг

Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгч устгал, ариутгалын бараа худалдан авах тендер, Урсгал засварын ажил, засварын материал худалдан авах тендер, Эм бэлдмэл, эмнэлгийн багаж худалдан авах тендер

Дэлгэрэнгүй

Бохир ус татуулах, ариутгалын бодис худалдан авах тендер, Тээвэр шатахуун, багаж хэрэгсэл худалдан авах тендер

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 11 мэдээлэл байна