Эрдэм шинжилгээ

2018 оны 09 дүгээр сарын 27-30-ны өдрүүдэд “Монгол улс дахь тамхины хяналтын тухай хуулийн зарим заалтын хэрэгжилтийг үнэлэх туршилт судалгаа”-ны сургалтыг ДЭМБ-ын Kerstin Schotte, Lizzie Tecson, Clem Carlos, Titus Karanja, Mina Kashiwabara зөвлөхүүд удирдан, ЭМЯ-ны харъяа Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв зохион байгуулан, судлаач бэлтгэх сургалтанд Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Ховд, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорнод  8 аймгийн Засаг даргын тамгын газрын мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч, аймгуудын эмнэлгийн мэргэжилтэн нийт 40 хүнийг хамруулав.

Дэлгэрэнгүй

2018 оны 09 дүгээр сарын 24-26-ны өдрүүдэд “Монгол улс дахь тамхины хяналтын тухай хуулийн зарим заалтын хэрэгжилтийг үнэлэх туршилт судалгаа”-ны сургалтыг ДЭМБ-ын Kerstin Schotte, Lizzie Tecson, Clem Carlos, Titus Karanja, Mina Kashiwabara зөвлөхүүд удирдан, ЭМЯ-ны харъяа Сэтгэцийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний Төв зохион байгуулан, судлаач бэлтгэх сургалтанд Улаанбаатар хотын 8 дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагч, дүүргүүдийн эмнэлгийн мэргэжилтэн нийт 40 хүнийг хамруулав.

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2 мэдээлэл байна