Үйл ажиллагаа

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Донтох эмгэгтэй эмчлүүлэгчдийн өдрийн эмчилгээний үйл ажиллагааг гүйцэтгэж буй төрийн бус байгууллагын мэдээллийг хүргэж байна.

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 12 мэдээлэл байна