Ерөнхий захирлын тушаал

Шинэ коронавирусний халдвар (COVID-19)-ийн үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний ор, бэлэн байдлын төлөвлөлт, ажиллах хүний нөөцийн төлөвлөлтийг шинэчлэн батлах тухай

Дэлгэрэнгүй

Шинэ коронавирусний халдвар (COVID-19)- өөс урьдчилан сэргийлэх эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтны халдварын сэргийлэлт, хяналтыг эрс сайжруулах чиглэлээр хийх ажлын нэмэлт төлөвлөгөө батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 93 мэдээлэл байна