Эмнэлгийн тусламжийн алба

Эдгээр эм, ерөндөгийг Мери стопс ОУ-ын байгууллагыг төлөөлж Нийгмийн маркетингийн төслийн менежер Д.Отгонбаяр, Б.Жавхлантөгс нар СЭМҮТ-ийн Поликлиникийн үзлэгийн эмч Д.Эрдэнэсувдад хүлээлгэн өгөв.

Дэлгэрэнгүй

Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны 01 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/39, А/12 тоот хамтарсан тушаалын нэгдүгээр хавсралт

Дэлгэрэнгүй

Донтох эмгэг судлалын клиникийн эрхлэгч Б.Энхчимэг, Өөртөө туслах бүлгийн нийгмийн ажилтан Л.Насанбаяр нар Нийслэлийн цагдаагийн ерөнхий газрын Архидан согтуурахтай тэмцэх хэлтэс, Нийслэлийн Хөдөлмөр Хамгамжийн хэлтэс, Сонгинохайрхан дүүргийн Цагдаагийн газрын II хэлтэстэй хамтран Нийслэлийн хамгийн их архидалттай 12 хорооны 100 гаруй иргэдэд архины хор хөнөөлийн талаар сургалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

СЭМҮТ-ийн сэтгэцийн их эмч С.Туяа, П.Долгор, сувилахуйн арга зүйч П.Бямбасүрэн нар 2018.09.17-19 - ны өдрүүдэд Батсүмбэр суманд байрлах Ахмад настны үндэсний төвийн 139 асруулагчийн оношлогоо, эмчилгээ, асаргаа сувилгааны байдалтай танилцаж  тусламж үйлчилгээ, үзлэг, сургалтуудыг явуулан мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажилласан.     

Дэлгэрэнгүй
Нийт: 17 мэдээлэл байна