Зөвлөмж

Үер усны аюулт үзэгдэл нь байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл ба түүнийг нүдээрээ харж, чихээрээ сонсож, биеэрээ туулж байгаа ард иргэдэд тухайн аюулт үзэгдэлд тохирсон сэтгэлийн өвөрмөц хариу урвал илэрдэг.

Мэдээ үзэх
Нийт: 46 мэдээлэл байна