Зөвлөмж

Сэтгэл засал нь сэтгэл зүйн онол ба аргууд дээр үндэслэгддэг агаад үйлчлүүлэгчид сэтгэлийн түгшүүр төрүүлдэг мэдрэмж, сэтгэгдэл, харилцаа, сэтгэлзүйн шинж тэмдгүүдийг арилгах явдлыг зохицуулахаар хувь хүн ба бүлэгт тусламж үзүүлэх системтэй, чиглэл зорилго бүхий үйл ажиллагаа юм.

Мэдээ үзэх

Мансууруулах эм, сэтгэц идэвхит бодис хэрэглэх эмгэгийн гэр бүл ба нийгэмд үзүүлэх сөрөг үр дагаварын тухай ойлголт өгөх зорилгоор зохион бүтээсэн “Амьдралын өнгө” богино хэмжээний киног хүргэж байна. Мансууралгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа...

Мэдээ үзэх
Нийт: 47 мэдээлэл байна