Цахим анкет бөглөх

Зар оруулсан:

2018-08-23 01:55:51

Ажлын байрны нэр:

Ажлын байрны зар - Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер

Төрийн албан хаагчийн анкет Маягт № 1


Биеийн байцаалт бичих санамж ашиглаарай

1. Хувь хүний талаарх мэдээлэл

Word файлаар бөглөсөн анкетаа оруулна уу