Цахим анкет бөглөх

Зар оруулсан:

2020-10-08 04:57:24

Ажлын байрны нэр:

ТУСЛАХ СУВИЛАГЧ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АЖИЛД АВНА.

Төрийн албан хаагчийн анкет Маягт № 1


Биеийн байцаалт бичих санамж ашиглаарай

1. Хувь хүний талаарх мэдээлэл

Word файлаар бөглөсөн анкетаа оруулна уу