Цахим анкет бөглөх

Зар оруулсан:

2018-03-26 11:34:14

Ажлын байрны нэр:

Ажлын байрны зар - Сувилагч

Төрийн албан хаагчийн анкет Маягт № 1


Биеийн байцаалт бичих санамж ашиглаарай

1. Хувь хүний талаарх мэдээлэл

Word файлаар бөглөсөн анкетаа оруулна уу