"Амь тэнссэн үеийн үнэлгээ болон тусламж" сэдэвт ажлын байран дахь дадлагажуулах сургалтыг 2018 оны 04 сарын 07-08 нд нийт эмч, сувилагч нарт Яаралтай тусламжийн тасаг зохион байгууллаа.

 

 

 

Сошиалд хуваалцах: