СЭМҮТ-ийн "КОВИД-19 цар тахлын халдварын үеийн харилцан ажиллагаа, хариу арга хэмжээ" дадлага сургуулийн 2 дахь өдөр эхэллээ

Сошиалд хуваалцах: