ЭМЧ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТАНУУДАД БОЛОН АМБУЛАТОРИОР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИД ,  ХЭВТЭН ЭМЧЛҮҮЛЭГЧ , ХҮЛЭЭН АВАХ ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ТАСГААР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН  БИЕИЙН ХАЛУУН ҮЗЭХ , АМНЫ ХААЛТ ЗҮҮХ ,ГАРАА ТОГТМОЛ АРИУТГАЖ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭХ   ЗЭРЭГ  ЗӨВЛӨМЖ , ЗӨВӨЛГӨӨ ӨГЧ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ АВЧ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

ИЙМД ИРГЭН БҮР ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙЖ , ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛАГААС ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨН  ХАЛДВАРААС ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН БУСДЫГ  ХАМГААЛАХЫГ УРИАЛЖ БАЙНА.

Сошиалд хуваалцах: