"ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЖИЛТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫГ ДЭМЖИХ САР"-ын хүрээнд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, ажилчдын эрүүл мэндийг дэмжих зорилгоор Сүрьеэ өвчнийг илрүүлэх үзлэг, шинжилгээг 2019 оны 08 сарын 01-02-ны өдрүүдэд ХӨСҮТ-ийн Сүрьеэгийн тандалт судалгааны албатай хамтран зохион байгууллаа. Энэхүү үзлэг, шинжилгээнд сүрьеэ өвчнөөр өвчилсөн болон өмнө өвдөж байсан сэтгэцийн эмгэгтэй эмчлүүлэгч нарт үйлчлэн ажилладаг нийт 83 эмч, эрүүл мэндийн ажилтнуудыг хамрууллаа.

 

Сошиалд хуваалцах: