Солонгос улсын Гү-шин их сургууль, Гён сон их сургуулийн сувилахуйн оюутнууд багш Чой Инжон, Чи Инжу нарын хамт төвийн үйл ажиллагаатай танилцан Сувилахуйн албатай хамтран ажиллаа. Энэхүү үйл ажиллагааг зохион байгуулахад орчуулагчаар оролцсон Сэтгэцийн эмгэг судлалын II клиникийн М.Номингэрэл сувилагчдаа баярлалаа.

 

Сошиалд хуваалцах: