“Эрүүл мэндийн салбарын ажилтны өдөр”- ийг тохиолдуулан Эрүүл мэндийн сайдын 2019 оны А/359 дугаар тушаалаар Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч, эрүүл мэндийн ажилтнууд Монгол улсын Засгийн газрын шагнал болох “Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг, Эрүүл мэндийн яамны “Жуух бичиг”-ээр шагнагдлаа.

 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн

Удирдлагын зөвлөл

 

Сошиалд хуваалцах: